Corona noopt aanbieders van kunst tot online oplossingen en ontzamelen

Danny Bree, Owner Gallerease Gallerease
Danny Bree
Owner Gallerease
29 Articles20 Oeuvres sélectionées

De corona-crisis raakt de gehele kunstwereld hard met over het algemeen dalende verkopen. Er lijken blijvende veranderingen te ontstaan in het huidige kunstlandschap. Wat we signaleren is dat vooral kleinere galeries, kunsthandelaren, beurzen en musea veel last hebben van afnemende fysieke bezoekersaantallen en de daarmee gepaarde (ticket)verkopen vanwege het COVID-19 virus. Doordat verkopen dalen en de vast kosten zoals huur, personeel en voorraden blijven doorlopen komen veel kunstaanbieders in de problemen. Zo dreigen bijvoorbeeld ruim honderd musea het komende jaar te moeten sluiten in Nederland.

 

Afenemend bezoekersaantal galeries en kunsthandels

 

Behalve het afnemende bezoekersaantal in de galeries en kunsthandels zelf zijn ook veel kunstbeurzen geannuleerd, waardoor ook deze mogelijk verdwijnt om kunst aan de man te brengen. Om het hoofd toch boven water te kunnen houden zien we dat veel galeries en kunsthandels momenteel de corona-omstandigheden gebruiken om moeilijk verkoopbare werken met een forse korting aan te bieden op veilingen. De huidige uitzonderlijke situatie legitimeert blijkbaar de broodnodige verlaging van de kunstprijzen. Iets wat in de primaire kunstmarkt, waar de werken voor het eerst te koop worden aangeboden, meestal 'not done' is.  Het is ongebruikelijk om als galerie een kunstenaar in de galerie zomaar 'devalueren', wat uiteindelijk wel gebeurt op veilingen. Zowel galeries, kunsthandels en kunstenaars hebben het momenteel dus erg lastig.

 

Actievere rol gevraagd voor de onafhankelijke kunstenaars

 

Maar ook onafhankelijke kunstenaars en beginnende kunstenaars, die niet verbonden zijn aan een galerie hebben het moeilijk. Deze kunstenaars worden steeds meer gedwongen om actief, nieuwe mogelijkheden te zoeken om hun kunst onder de aandacht te brengen en te verkopen. Hoewel dit vaak niet de eerste natuur is van een kunstenaar, zoeken veel kunstenaren (en galeries) naar nieuwe oplossingen op online gebied om toch in contact te kunnen komen met hun publiek; bijvoorbeeld door hun eigen website te verbeteren, door gebruik te maken van online kunstplatforms, online viewingrooms en online veilingen maar ook steeds meer via de social media, in het bijzonder Instagram. Nog meer dan ooit zullen kunstenaars zichzelf moeten laten zien en het verhaal achter hun kunst moeten gaan vertellen of verbeelden.

 

Afstoten kunst door musea

Ook de musea hebben het moeilijk, ruim honderd musea in Nederland vrezen komend jaar te moeten sluiten. Dat blijkt uit een enquête gehouden door de Museumvereniging onder haar leden. Van de 435 musea gaf een kwart aan weinig vertrouwen te hebben voor 2021. Vooral buiten de vier grote steden in Nederland hebben musea het moeilijk. Het museumbezoek ligt nu 80 procent lager dan pre-corona. Een oplossing zou kunnen zijn voor veel musea om toch de nodige inkomsten te genereren om de huidige collectie te heroverwegen en een deel daarvan te verkopen. De circa 420 Nederlandse musea bezitten gezamenlijk 45 miljoen objecten. Tien procent daarvan, 4,5 miljoen objecten, rekenen de musea niet meer tot hun kerncollecties. Maar objecten van musea kunnen niet zomaar verkocht worden op de particuliere markt zonder dat ze eerst aan musea in Nederland aangeboden zijn via de 'afstotingsdatabase' database. De afgelopen jaren is via de afstotingsdatabase slechts voor 2 procent van de objecten een nieuw museaal huis gevonden. Dus veel van deze kunst (98%) zou ook op een andere manier aangeboden kunnen worden aan (particuliere) geïnteresseerden bijvoorbeeld via online platforms of veilingen. 

 

Ontwikkelingen kunst in bedrijven 

 

Veel kunst wordt tegenwoordig ook gebruik op publieke ruimtes en kantoren te versieren. Door de corona-crisis zal ook de rol van het kantoor en de benodigde kantoorruimte in de toekomst gaan veranderen. Kantoren zullen minder gebruikt gaan worden om 'in te werken' maar meer om collega's te ontmoeten. Uit alle cijfers blijkt dat 'het thuiswerken' niet direct ten koste gaat van de productiveit van werknemers. Daardoor zal 'de verplichte aanwezigheid' op kantoor steeds meer afnemen en er in de toekomst minder kantoorruimte nodig zijn. De kunst die op die kantoren overbodig wordt zal idealiter een andere plek krijgen of verkocht dienen te worden. Ook hierbij zouden kunstplatforms zoals Gallerease of online veilingen een oplossing kunnen bieden. 

 

Mutaties in particuliere collecties 

 

De corona-crisis zal voor veel (vermogende) verzamelaars ook een kans bieden om juist nu de verzameling uit te breiden, zeker gezien het grote aanbod en de lage prijzen. Maar wellicht zullen ook veel particuliere verzamelaars in deze tijd hun verzameling heroverwegen en een deel afstoten om nieuwe werken aan te kopen. Ook hier weer spelen online kunstplatforms een grote rol om vraag en aanbod zichtbaar te maken. 

Mocht u zich, als vertegenwoordiger of bezitter van een zakelijke of particuliere collectie herkennen in de bovenstaande ontwikkelingen. Bent u een galeriehouder of kunsthandelaar of verantwoordlijk voor collecties van musea of bent u een onafhankelijke kunstenaar? En bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw kunst aan een breed en internationaal publiek aan te bieden dan komen wij graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Gallerease biedt een nationaal en internationaal platform aan voor kopers en verkopers van hoogwaardige kunst. 

 

 

 

 


Written by Danny Bree on 01 Jan 2020, 11:06 Catégorie PressTagged Art Fair, Acheter de l'art, Collectionner de l'art, Musées, Informations d'arrière-plan