Cows in a water landscape by Willem Roelofs
Scroll to zoom, click for slideshow

Cows in a water landscape 19th century

Willem Roelofs

CanvasOlieverfVerf
24 ⨯ 38 cm
€ 77.000

Simonis & Buunk

 • About the artworkOver kunstwerk & kunstenaar
  Provenance: coll. Charles Baervoets, Heist, Belgium, later inherited by the previous owner.

  Literature: D. Lannoy, F. Devinck, Th. Thomas, 'Impressionisten in Knocke & Heyst (1870-1914)', Oostkamp 2007, pag. 161 (image.); Harry Otten e.a., 'Hollandse wolkenluchten - een onvergelijkbaar schouwspel', Utrecht/Antwerpen 2009, colour image pag. 44; tent.cat. Haarlem, Frans Hals Museum/De Hallen, ’Lucht! in de Nederlandse kunst sinds 1850’, 2014, afb. in colour pag. 19.

  Willem Roelofs is regarded as the major forerunner of the Hague School. He painted woodland scenes and broadly arranged landscapes in which he unerringly conveys the openness and flatness of the Dutch polder land with its dykes and cattle under a cloudy sky. Influenced by the French School of Barbizon, he often took himself off to paint directly from nature. In so doing, he was able to capture in a single free brushstroke the constantly changing effect of light and shadow on the landscape. For the greater part of his life he lived in Brussels, but often returned to the Netherlands to paint and gain inspiration.
 • About the artist

  Willem Roelofs wordt gezien als de grote voorloper van de Haagse School. Hij schilderde bosgezichten en breed geordende landschappen waarin hij de openheid en vlakheid van het Hollandse polderland met zijn dijken en vee onder een bewolkte hemel feilloos overbrengt. Onder invloed van de Franse School van Barbizon trok hij zich vaak terug om direct vanuit de natuur te schilderen. Daarbij wist hij in één vrije penseelstreek het steeds wisselende effect van licht en schaduw op het landschap vast te leggen. 


  Roelofs was een van de voorlopers van de Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst, na het romantische classicisme van het begin van de 19de eeuw, naar de Haagse School. Maar hij was niet alleen schilder, hij tekende en maakte ook aquarellen, etsen en lithografieën. Naast student aan de Haagse Academie was hij ook leerling van Hendrikus van de Sande Bakhuyzen.


  Pulchri-atelier
  In 1847 was hij betrokken bij de oprichting van de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio in Den Haag. Hij was in het huis van Jan Hardenberg samen met Johan Hendrik Weissenbruch, Jan Frederik van Deventer, Willem Antonie van Deventer, Jacob Jan van der Maaten, F.H. Michaël, B.J. van Hove en Johannes Bosboom.


  Leerlingen
  In 1847 verliet hij plotseling Den Haag en ging in Brussel wonen; hij bleef daar tot 1887. Van 1866 tot 1869 gaf hij les aan Hendrik Willem Mesdag, die een van de grote meesters van de Haagse School werd. Willem Roelofs andere leerlingen waren Paul Joseph Constantin Gabriel, Jan Theodoor Kruseman, Alexander Mollinger en Frans Smissaert.


  Barbizon
  In 1851 verloor Roelofs zijn hart richting Barbizon. Hij keerde daar pas in 1852 en 1855 terug. Toen hij in Brussel was, hielp hij bij de oprichting van de Koninklijke Maatschappij van Koophandel in 1856. Vooral zijn vroege landschappen werden typisch beïnvloed door de school van Barbizon, met hoge bewolkte luchten, sfeervolle waterpartijen en bevolkt met vee. Zijn enthousiasme voor deze natuurschilders bracht hij onmiskenbaar over naar de latere Haagse School. Voor het belangrijkste deel van zijn leven woonde hij in Brussel, maar keerde vaak terug naar Nederland om te schilderen en inspiratie op te doen.

Bent u geïnteresseerd om dit kunstwerk te kopen?