'Butterfly' by Dawei Wu
Scroll to zoom, click for slideshow

'Butterfly' 2020

Dawei Wu

BronsMetaal
51 ⨯ 40 ⨯ 16 cm
ConditionExcellent
€ 2.200

Galerie Kunstbroeders

 • About the artworkOver kunstwerk & kunstenaar
  Wu Dawei born in 1982 in Inner Mongolia, China.

  In 2007 he graduated from the first studio of Central Fine Arts Academy, Beijing, China and since than living and working in Beijing, China. Wu Dawei had numerous solo and group exhibitions in China, Singapore. Since 2016 he is represented by Galerie Kunstbroeders for Europe. Works of Dawei are been shown at major art fairs such as Art Karlsruhe; Art Breda and do make part of several major private collections.

  Wu Dawei says about himself: ‘I think I’m a post-perception person,The world is so rich and diverse, but I am not so sensitive to the changes around me. I prefer to be immersed in my own spiritual world and spiritual space. Perhaps I’m just used to thinking alone like this. As for my artworks, I think there’s no need to say too much. They resemble me so much, standing there, so silent. In the world I create, they are like the only survivors, solemn yet ridiculous. A philosopher once said: silence is an attitude. silence is closer to the essence. Silence is a form of beauty as a form of power! Perhaps this is the answer! In my creative process, I am always seeking a balance between emotion and logic. I think that the tranquility of the soul is a better embodiment of the tenacity of life. In the end, they will become the avatars of my inner emotions and thoughts. Sometimes I am jealous of how peaceful and tranquil they are. I only hope I can also carry forward so peacefully! I’m already in my thirties, and I have a lot of worries in life. Perhaps only by stopping and looking can I find the true answers!’

  A sculptor making realistic sculptures which ask the viewer to think and imagine the reality silence around him/her. And as Wu says: ‘Silence is beauty’
  This sculpture is signed and numbered( worldwide edition 99) and delivered with a certificate.
 • About the artist

  Wu Dawei werd geboren in 1982 in Binnen-Mongolië, China.


  In 2007 studeerde hij af aan de eerste studio van de Central Fine Arts Academy, Beijing, China en sindsdien woont en werkt hij in Beijing, China. Wu Dawei had talrijke solo- en groepstentoonstellingen in China, Singapore. Sinds 2016 wordt hij vertegenwoordigd door Galerie Kunstbroeders voor Europa. Werken van Dawei zijn te zien geweest op grote kunstbeurzen zoals Art Karlsruhe; Art Breda en maken deel uit van verschillende grote privé collecties.


  Wu Dawei zegt over zichzelf: 'Ik denk dat ik een post-perceptie persoon ben. De wereld is zo rijk en divers, maar ik ben niet zo gevoelig voor de veranderingen om me heen. Ik verkies ondergedompeld te zijn in mijn eigen spirituele wereld en spirituele ruimte. Misschien ben ik gewoon gewend om zo alleen te denken. Wat mijn kunstwerken betreft, denk ik dat het niet nodig is om te veel te zeggen. Ze lijken zoveel op mij, daar staand, zo stil. In de wereld die ik schep, zijn zij als de enige overlevenden, plechtig en toch belachelijk. Een filosoof zei ooit: stilte is een houding. stilte is dichter bij de essentie. Stilte is een vorm van schoonheid als een vorm van kracht! Misschien is dit het antwoord! In mijn creatieve proces ben ik altijd op zoek naar een evenwicht tussen emotie en logica. Ik denk dat de rust van de ziel een betere belichaming is van de vasthoudendheid van het leven. Uiteindelijk worden zij de avatars van mijn innerlijke emoties en gedachten. Soms ben ik jaloers op hoe vredig en rustig zij zijn. Ik hoop alleen dat ik ook zo vredig kan voortgaan! Ik ben al in de dertig, en ik heb veel zorgen in het leven. Misschien kan ik alleen door stil te staan en te kijken de ware antwoorden vinden!'


  Een beeldhouwer die realistische sculpturen maakt die de toeschouwer vragen om na te denken en zich de werkelijkheid stilte om zich heen voor te stellen. En zoals Wu zegt: 'Stilte is schoonheid'

Bent u geïnteresseerd om dit kunstwerk te kopen?